Antwoorden Hoofdstuk 6

De heer Van de Berg

1.    Bemoeizorg is zorg waarbij de hulpverlener drang gebruikt om de cliënt te bewegen de hulp te accepteren.

2.    Bij zorgwekkende zorgmijders.

3.    Het juiste antwoord is a: Waar. Zie handboek § 6.3.

4.    Het juiste antwoord is a: Gevolgenethiek. Zij is bang voor de reactie van de buren en de familie.

 

Groepsleidster in socio-woning

1.    Het juiste antwoord is a: Ja. Zie handboek § 6.5.

2.    Het juiste antwoord is b: Nee. Zie handboek § 6.5.

3.    Het juiste antwoord is c: Met cliënt bespreken hoe hij het knuffelen heeft ervaren.

In een gesprek kan de cliënt aangeven hoe hij het knuffelen met Anja ziet. Anja kan dan aangeven dat zij wel wil knuffelen maar hem niet seksueel wil prikkelen.

4.    Het juiste antwoord is a: Waar. Het is de verantwoordelijkheid van Anja om het knuffelen bespreekbaar te maken.