Mauro

1.    Weeg de casus Mauro. Verplaats je hierbij in de voogd van Mauro op het moment dat het verzoek om een verblijfsvergunning wordt afgewezen.

2.    Zoals in hoofdstuk 1 al duidelijk werd, haalde ook deze casus de politiek. Hoe oordeelde minister Leers bij dit dilemma? Vanuit welke normatieve theorie argumenteerde hij?

3.    Op 21 oktober 2011 dienden Spekman en Ankers een motie in bij de Tweede Kamer over de zaak Mauro. Wat was hun standpunt en vanuit welke normatieve theorie(en) argumenteerden zij?

4.    Hoe reageerde de regering op de motie Spekman en Ankers. En vanuit welke normatieve theorie(en)?

5.    Hoe zou je vanuit de zorgethiek de casus benaderen en tot welke beslissing zou dit mogelijk leiden?