Brandon

1.    Weeg de casus Brandon aan de hand van de vier normatieve theorieën. Ga uit van het perspectief van de sociaal pedagogisch hulpverlener.

2.    Vergelijk jouw eindoordeel met dat van Iris Mourits (de SPH’er die de klok luidde over Brandon) en Marlies Veldhuijzen van Zanten (staatssecretaris Volksgezondheid, Welzijn en Sport).

3.    Vanuit welke soorten normatieve theorieën argumenteren Iris Mourits en Marlies Veldhuijzen van Zanten?

 

Opmerking: de casus Brandon wordt behandeld in § 10.2.1 van het handboek.