De verwijzingen naar tekst uit het boek Moresprudentie zijn gebaseerd op de inhoudsindeling van de tweede druk (2019).

Bij ieder hoofdstuk hebben de auteurs een aantal casussen verzameld, waar de student alleen of in groepsverband mee aan de slag kan. Door te werken met casussen leer je de opgedane kennis toe te passen en te toetsen aan een situatie.

Als de actualiteit erom vraagt, zullen de auteurs nieuwe casussen toevoegen. Suggesties voor casussen zijn welkom, mail de uitgever.