De belangrijkste stap is het in praktijk brengen van de opgedane kennis en vaardigheden in de (beroeps)praktijk. Studenten en beroepsbeoefenaren kunnen dat met deze prikkelende opdrachten doen. De opdrachten zijn zeer divers en vaak behoorlijk uitdagend.
De auteurs wensen jullie veel succes met de uitvoering!

Suggesties zijn welkom, mail de uitgever.

 

 

Tip: op de website www.casusconsult.nl is een speciale kennisgroep ‘Boek Moresprudentie’ geopend, waar je inhoudelijke reacties en meningen kunt delen en bediscussiëren.
Meld je aan als deelnemer van CasusConsult en vervolgens van de kennisgroep ‘Boek Moresprudentie’.