De belangrijkste stap is het in praktijk brengen van de opgedane kennis en vaardigheden in de (beroeps)praktijk. Studenten en beroepsbeoefenaren kunnen dat met deze prikkelende opdrachten doen. De opdrachten zijn zeer divers en vaak behoorlijk uitdagend.
De auteurs wensen jullie veel succes met de uitvoering!

Suggesties zijn welkom, mail de uitgever.

 

 

De verwijzingen naar tekst uit het boek Moresprudentie zijn gebaseerd op de inhoudsindeling van de tweede druk (2019).