Welkom

Deze site biedt studenten en docenten een grote hoeveelheid vragen en opdrachten die een directe relatie hebben met de hoofdstukken in het boek Moresprudentie, ethiek en beroepscode in het sociaal werk.

De toetsen en opgaven helpen de ingewikkelde materie van de beroepsethiek te verwerken. Het materiaal is per hoofdstuk gerangschikt en ingedeeld in de volgende categorieën:

1 Toets je kennis (toets de in het boek behandelde theorie)
2 Casus (diverse casussen met vragen)
3 Practicum (opdrachten die individueel of met een groep kunnen worden gemaakt)
4 Reflectie (vragen en opdrachten gericht op het reflecteren op je eigen handelen)
5 Beroepspraktijk (opdrachten die erop gericht zijn om kennis en vaardigheden in de praktijk te toetsen)

 

Meer over het boek

In het sociaal werk is er vaak weinig tijd of aandacht voor beroepsethiek. Moresprudentie brengt daar verandering in. Deze nieuwe uitgave voorziet in de behoefte aan meer aandacht voor morele oordeelsvorming en ‘moresprudentie’: het vastleggen van de keuzes die sociaal werkers maken. Een actueel en noodzakelijk boek, zeker nu maatschappelijk werkers een herziene en sociaalagogisch werkers en jeugdzorgwerkers een geheel nieuwe beroepscode hebben.

'Moresprudentie’ is tot stand gekomen in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers (NVMW) en is geschreven vanuit en voor het sociaal werk, maar herkenbaar voor vele hulpverlenende beroepen.

>> Bestel 'Moresprudentie' via Bol.com

>> Vraag een gratis beoordelingsexemplaar aan (alleen voor hogeschooldocenten Welzijn)

>> Meer info