Welkom

Welkom op deze website van het boek Moresprudentie. Ethiek en beroepscode in het sociaal werk met informatie over het boek en leeropdrachten voor het hoger onderwijs.

Wat is ‘moresprudentie’? Moresprudentie is het systematisch verzamelen van morele afwegingen, beslissingen en keuzes die in de beroepspraktijk gemaakt worden.
Door morele oordeelsvorming en het vastleggen van de uitkomsten van moreel beraad ontstaat moresprudentie en krijgen sociaal werkers zicht op hoe professionals de beroepsethiek en beroepscode in hun praktijk toepassen. Hier kan iedereen veel van leren, bijvoorbeeld voor vergelijkbare gevallen.

Boek Moresprudentie
Het boek Moresprudentie. Ethiek en beroepscode in het sociaal werk leert lezers – student, docent, professional, leidinggevende, begeleider, opdrachtgever of andere belangstellenden - morele keuzes te herkennen en analyserend praktische dilemma’s op te lossen. Dilemma’s bij het werken met cliënten tot en met dilemma’s bij het werken met opdrachtgevers. Met veel casussen.

Herziene tweede druk
In 2019 verscheen de geheel geactualiseerde en herziene tweede druk van het boek (eerste druk 2012). Met bijna 100 pagina’s meer uitleg, informatie en actuele ontwikkelingen (nu 365 pagina’s). Zoals vernieuwingen in het onderwijs, beroepsvereniging, beroepsregister/tuchtrecht en beroepscodes. En aandacht voor een vierde hoofdstroming ethiek en de vorming tot normatief professioneel en ethisch actorschap. Maar ook een nieuw ‘Stappenplan’ voor morele dilemma’s en een schematisch overzicht van het beroep sociaal werker.

Handboek voor onderwijs en werkveld
Moresprudentie is bij uitstek geschikt als handboek voor de lessen beroepsethiek binnen het sociaalagogisch onderwijs. Studenten maken zich de theorie in deel A eigen waarmee zij morele vragen en dilemma’s leren analyseren en beoordelen. Het boek en de website bieden diverse opdrachten.
Moresprudentie is ook een standaard- en naslagwerk voor professionals in de praktijk. In deel A kunnen zij kennis over beroepsethiek opfrissen; deel B legt de relatie tussen theorie en praktijk. Met name door het praktisch leren hanteren van de beroepscode. De beroepscodes voor respectievelijk de maatschappelijk werker, sociaalagogisch werker, jeugd- en gezinsprofessional en die voor de sociaal werker (werkveld welzijn en maatschappelijke Dienstverlening) worden uitvoerig behandeld.

Onder de tab ‘Links’ (zie bovenaan deze site) staan weblinks die in het boek Moresprudentie worden genoemd of relevant zijn voor beroepsethiek of de professionalisering in het sociaal werk.

Leeropdrachten

Opdrachten en vragen ten behoeve van studenten en docenten in het hoger onderwijs

Deze website biedt studenten en docenten een grote hoeveelheid vragen en opdrachten die een directe relatie hebben met de hoofdstukken in het boek Moresprudentie, ethiek en beroepscode in het sociaal werk.

De toetsen en opgaven – aanklikken via de tabs (zie bovenaan)  - helpen de ingewikkelde materie van de beroepsethiek te verwerken. Het materiaal is per hoofdstuk gerangschikt en ingedeeld in de volgende categorieën:

1 Toets je kennis (toets de in het boek behandelde theorie)
2 Casus (diverse casussen met vragen)
3 Practicum (opdrachten die individueel of met een groep kunnen worden gemaakt)
4 Reflectie (vragen en opdrachten gericht op het reflecteren op je eigen handelen)
5 Beroepspraktijk (opdrachten die erop gericht zijn om kennis en vaardigheden in de praktijk te toetsen).

Tot slot biedt deze site een overzicht van relevante en interessante websites.

Info:

Het boek 'Moresprudentie’ is tot stand gekomen in samenwerking met de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW) en is geschreven vanuit en voor opleiding en werkveld in het sociaal werk, maar ook herkenbaar voor vele hulpverlenende beroepen.

>> Bestel 'Moresprudentie' via Bol.com

>> Vraag een gratis beoordelingsexemplaar aan (alleen voor hogeschooldocenten)

>> Lees en download de oriënterende brochure Van Beroepscode naar Moresprudentie 

Moresprudentie is het meest complete boek op het gebied van beroepsethiek in het sociaal domein.