Scoreformulier

Scoreformulier bij Moet je doen muziek

Om overzicht te houden over de voortgang en het resultaat van de muzieklessen, is een scoreformulier ontworpen. Daarop kan worden aangegeven door wie de les is gegeven en wanneer. Ook het resultaat en eventuele bijzonderheden ten aanzien van de les kunnen daarop genoteerd worden. Per groep is een formulier opgenomen. De tekst staat in een Word-bestand en kan naar eigen inzicht worden aangepast. [ naar scoreformulier]