Zeer boze leerkracht

De leerkracht is heel boos en maakt driftige gebaren, praat met stemverheffing, trekt boze gezichten.

Dit moet wel indruk maken maar het toont ook een leerkracht die haar zelfbeheersing misschien verloren heeft en dat kan ook als zwak overkomen. Het hangt dus erg van de context af of dit gedrag - vooral gelet op de langere termijn - wel effectief is.  Denkt u daarbij aan het type leerlingen, type leerkracht, gewoontes op school, voorafgegane gebeurtenissen etc..