Terloops een leerling corrigeren

Terwijl de leerkracht iets uitlegt ziet ze een leerling die niet oplet.

Met zo weinig mogelijk storende middelen corrigeert ze de leerling: aankijken, wijzen, heel  nadrukkelijk aankijken, niet onvriendelijk  wel veelbetekenend - en verder gaan.