Schending van het territorium

Als er geen reden voor is, is het schenden van het territorium van een leerling onwenselijk dominant gedrag: het vernedert de leerling ook al zal dat niet de bedoeling zijn.

De leerkracht permitteert zich gedrag dat de leerling zich niet zou kunnen veroorloven. Het klopje op de schouder is eveneens een dominant signaal: ook zoiets zou een leerling niet bij een leerkracht kunnen doen.