Op een verkeerde manier binnenkomen (II)

Er is na het binnenkomen weinig tot geen contact met de klas en de juffrouw begint met het oprichten van een soort barricade waarachter ze zich lijkt te verschansen.

Zelfs een koffiekopje of pennen kunnen dat effect al hebben als ze zo midden voor u op tafel liggen.