Iemand eruit sturen

Iemand eruit sturen is een uiterste correctie middel – leerlingen zijn immers leerplichtig.

Als het tenslotte toch gebeuren moet dan moet zoveel mogelijk dominantie getoond worden:  Lijk zo groot (lang) mogelijk, loop naar de leerling toe en negeer diens territorium, kijk de leerling recht in de ogen,  wijs met de vanuit de schouder gestrekte arm naar de deur en gebruik de stem  laag en beheerst, kijk de leerling na tot hij weg is. Schreeuwen of anderszins heftig doen geeft een ongewenst signaal nl. dat de leerkracht de zelfcontrole aan het verliezen is.