Allemaal stil nu!

Een rumoerige klas stil laten worden moet met enige kracht gebeuren: De leerkracht moet immers wel gehoord worden door het lawaai heen.

In de handen klappen is een duidelijk signaal. Daarna toch kijken of echt iedereen oplet. Als dat niet zo is, de naam van de leerling noemen, wijzen  met gestrekte arm en stilte eisen daarna nog even de leerling blijven aankijken. Dat laatste is belangrijk als teken dat het ernst is.