Colofon

De onderdelen op deze website zijn tot stand gekomen in samenwerking met docenten en studenten van het instituut Theo Thijssen van de Hogeschool Utrecht.

 

Ontwikkelaars: Gert Jan Boog, Dick Memelink, Dolf Janson

 

Drs. D.J. Janson is afgestudeerd als leraar basisonderwijs (Den Haag), pedagoog (Rotterdam) en onderwijskundige (Utrecht). Hij was leraar basisonderwijs, schoolbegeleider, consulent literaire vorming, docent aan opleidingen voor remedial teaching en interne begeleiding locatiemanager van een OBD en kennismanager bij een onderwijsadviesbureau. Hij is nu werkzaam als senior onderwijsadviseur en –onderzoeker bij APS.

Centraal aandachtpunt in zijn werk zijn leerprocessen: wat is nodig om leerlingen (en leraren) tot leren te brengen en zich daarvan eigenaar te laten voelen?

G.J. Boog, M.Ed. heeft een Master in de pedagogiek. Hij is werkzaam als Hogeschooldocent Pedagogiek en Onderwijskunde aan de Hogeschool Utrecht (Instituut Theo Thijssen). Zijn specialisaties zijn ontwikkelingspsychologie, passend onderwijs en de overgang van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs. Hij doet in dit kader mede onderzoek naar specifi eke leerkrachtencompetenties voor de leeftijdsgroep 10 tot 14 jaar.

Hij heeft zitting in de visitatiecommissie Buitengewoon Onderwijs en remediërend leren en zorg in Vlaanderen. Deze visitatiecommissie Banaba (Bachelor na bachelor) geeft advies aan de NVAO (Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie) die opleidingen accrediteert. GertJan maakt verder deel uit van het lectoraat Beroepsonderwijs aan de Hogeschool Utrecht. Hij heeft 24 jaar ervaring in het primair onderwijs opgebouwd; 17 jaar als leerkracht aan een LOM-school (SBO) en 7 jaar als intern begeleider aan een reguliere basisschool.

Drs. D.J. Memelink is zijn onderwijsloopbaan begonnen op een Jenaplanschool.

Daarna is hij een aantal jaren werkzaam geweest in het verschillende vormen van het Speciaal onderwijs. Ondertussen studeerde hij M0-A en M0-B (ortho)pedagogiek en vervolgens de doctoraalstudie Onderwijskunde en Orthopedagogiek.

Vervolgens hield hij zich vooral bezig met de ontwikkeling van het Ontwikkelingsvolgmodel.  Het Ontwikkelingsvolgmodel is een leerlingvolgsysteem voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar. In samenwerking met collega’s heeft hij de Kijkwijzer Hoogbegaafdheid ontwikkeld.