Ontwikkelingsvolgmodel (OVM)

Op deze pagina staat een link naar het demo-programma van het Ontwikkelingsvolgmodel (OVM) van het Seminarium voor Orthopedagogiek.

Het OVM is een verfijnd digitaal observatiesysteem waarin aspecten van de ontwikkeling van kinderen en jongeren in de vorm van ontwikkelingslijnen zijn uitgewerkt. De observaties vinden plaats in de dagelijkse (onderwijs) context van kinderen, de leerkracht is verantwoordelijk voor het verwerken van de observaties. Op basis van de ingevulde ontwikkelingslijnen kunnen groepsplannen worden gemaakt. De ontwikkelingslijnen zijn er van 0 tot 13 jaar.

Studenten hebben zo de mogelijkheid om zowel te oefenen met observeren, als met het plaatsen van kinderen op de verschillende ontwikkelingslijnen. Zo ontwikkelen studenten al doende een beter inzicht in de verschillende fases van ontwikkeling en van de rol van observeren daarbij: theorie en praktijk komen bij elkaar.

Voor het kunnen oefenen in de demo is het nodig om eerst de handleiding goed te lezen!

Klik hier om op de website van het Ontwikkelingsvolgmodel te komen.

Ga vervolgens naar Demonstratie om de demo te downloaden en de demo met de daar aanwezig inloggegevens te openen.