Leren kun je observeren 2e druk

Welkom op de website bij het boek Leren kun je observeren. Deze site maakt onderdeel uit van de tweede druk van het boek Leren kun je observeren van ThiemeMeulenhoff.

Hier vind je een schat aan extra oefenmateriaal bij het boek Leren kun je observeren. Aan de hand van video’s oefent de student zijn/haar kennis en vaardigheden. Verder bevat de site observatielijsten, checklists en instructieve filmpjes.

Aan deze website is ook een link gekoppeld om gebruik te kunnen maken van het Demo-programma van het Ontwikkelingsvolgmodel (OVM) van het Seminarium voor Orthopedagogiek. Het OVM is een verfijnd digitaal observatiesysteem waarin aspecten van de ontwikkeling van kinderen en jongeren in de vorm van ontwikkelingslijnen zijn uitgewerkt. Studenten hebben zo de mogelijkheid om zowel te oefenen met observeren, als met het plaatsen van kinderen op de verschillende ontwikkelingslijnen.

Deze website volgt grotendeels de structuur van het boek.

Het boek Leren kun je observeren kun je bestellen bij de (online) boekwinkel. Meer informatie en bestellen, zie de online catalogus.

De website bestaat uit drie hoofdthema’s met subcategorieën:

Observeren wat hoe Groep als leeromgeving Rol van de leraar
- Waarnemen
- Interpreteren
- Lichaamstaal
- Communicatie

- Kwalificatie
* Lerende kinderen
* Taal- en leesontwikkeling
* Leergedrag

- Socialisatie
* Sociale ontwikkeling

- Subjectivatie

* Motorische ontwikkeling
* Emotionele- en persoonlijkheidsontwikkeling

- Instructie
- Activerende didactiek
- Inspelen op onderwijsbehoefte