Colofon

Ino de Groot begon zijn loopbaan als leerkracht (speciaal) basisonderwijs en als zelfstandig werkend kunstenaar. Hij werkte met gehandicapten die hun talenten toonden maar niet altijd binnen de beschreven normen vielen. Ook werkte hij met kleuters (één van de eerste kleutermeesters van Nederland) en met leerlingen van het praktijkonderwijs. Hij had over de wereld exposities en zijn werk hangt van Japan tot Amerika en van België tot Schotland. Hans Koopman was zijn docent Pedagogiek en zijn docent Kunstfilosofie van de eerstegraads lerarenopleiding aan de HU. Hans bracht de theoretische onderbouwing die naadloos aansloot bij de ervaring die Ino in de 20 jaar dat hij in het basisonderwijs werkte. Als projectleider herschreef Ino met tien anderen de methode ‘Moet je doen – beeldende vorming’.

 

Drs. Lourens van der Leij begon zijn onderwijsloopbaan als leerkracht in het basisonderwijs en jenaplanonderwijs. In de tijd dat hij orthopedagogiek studeerde aan de Universiteit van Utrecht raakte hij er steeds meer van overtuigd dat het op school om het kind in de leerling gaat. Als een kind niet kan meekomen in de klas, is dat vaak het topje van de ijsberg. Toen hij in (voortgezet) speciaal onderwijs werkte, raakte hij doordrongen van de cruciale rol van de leerkracht voor het welzijn en daarmee voor het leren van kinderen. Daarom is hij gaan werken in ‘het nascholingsveld’. Hij is als senior adviseur, coach en supervisor werkzaam bij het Marnix Onderwijscentrum, onderdeel van de Marnix Academie in Utrecht. Ook is hij werkzaam op Hogeschool Windesheim in Zwolle als projectmanager van het expertisecentrum Positive Behavioral Interventions & Supports. Zijn aandachtsgebieden zijn leren en gedrag van leerlingen en leraren, handelingsgericht werken en schoolontwikkeling.