Moet je doen! groep 3, les 1 en groep 4, les 1

De basis voor de aanvullingen en suggesties zijn enkele lessen uit Moet je doen:

Groep 3, les 1: ‘Sporen van een dansende kwast’

Groep 4, les 1: ‘Sporen van snelle dieren’

Voor Kunst Meester! worden deze lessen verbreed: Er wordt achtergrondinformatie gegeven, er worden suggesties gegeven andere, interessantere richtingen in te gaan. Studenten/leerkrachten moeten uiteindelijk zelf hun les maken... dat past in de geest van Kunst Meester!

Aanvullingen en suggesties voor les 1 groep 3 en les 1 groep 4