Nuancering van ogen op de horizon, ik en mijn nichtje (voor groep 4 en hoger)

De eerste regel is dat de ogen van de waarnemer, de tekenaar, op de hoogte getekend wordt van de horizon.

Echter, niet alle ogen hoeven op de horizon; mijn nichtje is een stuk kleiner en zij is niet de waarnemer, tekenaar. Mocht zij wel de waarnemer, tekenaar zijn dan zouden haar ogen op de horizon liggen en ik zou een heel eind boven die horizon uitsteken.
De tweede regel: voeten op de grond.