Hoofdstuk 13: Onderwijskansen bieden

Dit hoofdstuk gaat over het bieden van onderwijskansen voor elk kind. Hoe kun je achterstanden bestrijden met een stimuleringsprogramma. De meest gebruikte programma’s worden besproken: Kaleidoscoop, Piramide, Startblokken van Basisontwikkeling en Spelen en leren met Ik&Ko.

Opdrachten

Klik op onderstaande link voor de opdrachten in Word:

Opdrachten hoofdstuk 13: Onderwijskansen bieden

Opdrachten hoofdstuk 13: Onderwijskansen bieden

1. Onderwijskansenscholen

Er zijn verschillende manieren waarop onderwijskansenscholen – scholen met veel achterstandsleerlingen – invulling geven aan zorgverbreding. We hebben in hoofdstuk 13 enkele vormen beschreven. Met deze activiteit kun je hier dieper op ingaan. Je kunt deze activiteit met je studiegroep uitvoeren. Je gaat je verdiepen in onderwijs, onderwijsbeleid en onderwijsachterstanden. Van het resultaat maak je een presentatie. Je kunt deze uitwisselen met de andere studiegroepen, bijvoorbeeld door het organiseren van een themadag.

Wat kun je doen?
-  Kies een onderwerp. Dat kan een school zijn met een speciaal onderwijsachterstandenbeleid, een instrument om achterstanden te bestrijden of het onderwijsachterstandenbeleid. Een handig hulpmiddel bij de keuze biedt de website http://www.onderwijsachterstanden.nl/. Je kunt er inspiratie opdoen voor een onderwerp en je vindt er de adressen van relevante websites. Je kunt ook gebruikmaken van een zoekmachine om informatie op internet te vinden.
-  Oriënteer je op het onderwerp. Wat weet je er al van? Wat wil je hierover nog meer weten?
Formuleer het leerdoel van deze opdracht en de vragen die je hebt.
-  Kies een presentatievorm om de informatie die je gaat verzamelen, toegankelijk te maken voor anderen.
-  Maak een plan om de informatie te verzamelen. Maak gebruik van verschillende bronnen (bijvoorbeeld internet, vakliteratuur, de krant, eigen ervaring, een interview met een ervaringsdeskundigen of een meeloopdag op een onderwijskansenschool) en verdeel de taken.
-  Verzamel de informatie.
-  Verwerk de informatie tot een mooie presentatie.

Verder lezen

 

Websites
www.cito.nl > primair onderwijs> piramide
www.kaleidoscoop.org 
www.nji.nl > kennis Zie: Effectieve jeugdinterventies
www.nji.nl  > Kennis  > Projecten > Kaleidoscoop
www.onderwijsachterstanden.nl
www.pukenko.nl
www.rijksoverheid.nl> onderwijs en wetenschap
www.startblokken.info
www.vversterk.nl