Hoofdstuk 6: Algemene beroepsvaardigheden

Dit hoofdstuk gaat over algemene beroepsvaardigheden waarover je moet beschikken om je beroep goed uit te kunnen oefenen. Sociale en communicatieve vaardigheden zijn de basis voor het omgaan met collega’s, kinderen en hun ouders. Als leerkracht communiceer je de hele dag. Dat doe je niet alleen met woorden, maar ook met lichaamstaal. Lichaamstaal van de ander kunnen lezen helpt je om de ander beter te begrijpen. En door zelf bewust gebruik maken van lichaamstaal kun je met meer zelfvertrouwen lesgeven. Tot slot is er aandacht voor het geven en ontvangen van feedback.

Opdrachten

Klik op onderstaande link voor de opdrachten in Word:

Opdrachten hoofdstuk 6: Algemene beroepsvaardigheden

Opdrachten hoofdstuk 6: Algemene beroepsvaardigheden

1. Feedback

Op een goede manier feedback geven en ontvangen leer je door veel te oefenen en te reflecteren op je ervaring hiermee. Je kunt dit alleen doen of met anderen. Je kunt het op papier opschrijven of oefenen in een rollenspel.
Beschrijf vier verschillende situaties uit de afgelopen perioden dat je feedback kreeg of ontving.
-  Je reageerde goed op feedback die je kreeg.
-  Je reageerde niet goed op feedback die je kreeg.
-  Je gaf op een goede manier feedback.
-  Je gaf op een verkeerde manier feedback.
Geef steeds aan hoe het kwam dat je zo reageerde en welke factoren hierop van invloed waren. Had je reactie te maken met een afweermechanisme en zo ja, welk mechanisme was dat? Hoe had je anders of beter kunnen reageren?
Bespreek de voorbeelden in je studiegroep en geef elkaar tips. Je kunt een aantal voorbeelden uitkiezen voor een rollenspel.

Verder lezen

Websites
http://www.leraar24.nl/dossier/2777: bekijk de filmpjes over lichaamstaal
www.straksvoordeklas.nl/
www.leren.nl: bekijk de informatie over persoonlijke en professionele vaardigheden en kies een onderwerp waarin jij je wilt bekwamen.
www.leraar24.nl/dossier/582