Werken in het basisonderwijs

Werken in het basisonderwijs gaat in op algemene bekwaamheden: Samenwerken met collega’s, met de omgeving, reflectie en professionele ontwikkeling.

De suggesties voor verwerkingsactiviteiten, literatuur en aanvullend materiaal bij de hoofdstukken van het boek zijn hier te vinden. De website volgt de structuur van het boek: Delen A t/m D met bijbehorende hoofdstukken 1 t/m 13 zijn aan de linkerzijde te vinden.