Wegen

<<

Techniek:

  wegen met een weegschaal

Toepassing:

  het vaststellen van het lichaamsgewicht van de zorgvrager

Kernwoorden: jojo-effect , professionele zorg

Observatieformulier : Wegen

Materiaal

Werkwijze

Waar moet je op letten?

een geijkte weegschaal

verwisselbaar papier

het weegrapport van de zorgvrager

1 Zeg tegen de zorgvrager dat je hem gaat wegen en waarom. Zorg dat de zorgvrager zich kan voorbereiden op de handelingen en weet wat er daarbij van hem verwacht wordt.
2 Stel de weegschaal in op nul. Voorkom dat je een verkeerde beginwaarde als uitgangspunt neemt.
3 Bescherm de zit- of staanplaats op de weegschaal met verwisselbaar papier. Werk zo hygiënisch mogelijk.
4 Controleer of het weegrapport melding maakt van de kleding en/of schoeisel die de zorgvrager bij de vorige weging droeg. Om een goede vergelijking tussen de verschillende weegresultaten te kunnen maken, moeten deze zoveel mogelijk onder dezelfde omstandigheden gemaakt zijn. Probeer deze zoveel mogelijk met elkaar in overeenstemming te brengen door bijvoorbeeld de schoenen, overjas en dergelijke uit te laten trekken.
5 Let ook op het tijdstip waarop gewogen werd en of dit met dezelfde weegschaal is gedaan, want ook dat is van invloed op de meting.
6 Laat de zorgvrager op de weegschaal plaatsnemen. Help hem zo nodig hierbij. Probeer de zorgvrager niet te betuttelen.
7 Lees het gewicht afhankelijk van de reden van de weging op tienden van een kilogram nauwkeurig af, of rond af naar een halve kilogram. Voor sommige metingen is een zo nauwkeurig mogelijke gewichtslezing vereist, bij andere is een afronding op een halve kilogram voldoende.
8 Vertel de zorgvrager wat je bevindingen zijn. Zo kan de zorgvrager hier zelf al conclusies aan verbinden of oorzaken van eventuele schommeling aangeven.
9 Noteer de bevindingen nauwkeurig op het weegrapport. Help de zorgvrager eventueel als hij van de weegschaal gaat. Controleer eventueel nogmaals het gewicht.
10 Vergelijk de waarden van vorige metingen. Schommelingen in gewicht kunnen een indicatie geven van het ziekteverloop.
11 Meld een belangrijk verschil eventueel onmiddellijk aan de behandelend arts of aan je meerdere. Soms is in het belang van de gezondheid van de zorgvrager onmiddellijk ingrijpen vereist.
12 Vervang het papier en zet de weegschaal terug op de beginstand. Zo is hij weer klaar voor het volgende gebruik.
13 Vraag aan de zorgvrager hoe hij het wegen ervaren heeft. De zorgvrager vindt het fijn als hij zijn mening kan geven. De volgende keer kun je rekening houden met op- of aanmerkingen.