Tekst invoeren

<<

Techniek:

  typen van een tekst via een tekstverwerkingsprogramma

Toepassing:

  een document maken dat er duidelijk en leesbaar moet uitzien, bijvoorbeeld een verslag

Kernwoorden: n.v.t.

Observatieformulier : Tekst invoeren

Materiaal

Werkwijze

Waar moet je op letten?

computer met Microsoft Word

1 Start de computer op en ga naar het programma Word. Gebruik hiervoor de werkkaart Tekst opmaken.
2 Type je tekst uit.  
3 Begin iedere nieuwe zin met een hoofdletter. Meestal wordt er automatisch een hoofdletter aangemaakt na een punt.
4 Begin bij ieder nieuw onderwerp op een nieuwe regel. Druk hiervoor de Enter-toets in.
5 Begin bij iedere nieuwe paragraaf op een nieuwe regel: druk tweemaal op Enter zodat er een regel vrij blijft. Zet eventueel een titel boven de paragraaf.
6 Herstel typefouten met de Backspace-toets (als je de letter die voor de cursor staat wilt verwijderen), of de Delete-toets (als je de letter die erachter staat wilt verwijderen). Onbekende woorden of fouten worden met een rood golfje aangegeven.  Grammaticale fouten worden met een groen golfje aangegeven. Niet alle fouten worden door het programma herkend. Controleer dus ook zelf de tekst.
7 Sommige letters staan niet op het toetsenbord. Kies InvoegenSymbool. Klik op de gewenste letter of het gewenste teken, daarna op Invoegen en dan op Sluiten. Meestal zijn dit letters met accenten of andere tekens, zoals: é, ë, ê, of §, °, 3/4, ¬. De letter of het gekozen teken staat nu in de tekst
8 Als de hele tekst uitgetypt is, ga je deze opmaken. Gebruik hiervoor de werkkaart Tekst opmaken.
9 Print hierna het document, sla het op en sluit het programma en de computer af. Gebruik hiervoor de werkkaart Tekst opmaken.