PowerPoint-presentatie maken

<<

Techniek:

  het maken van een presentatie in powerpoint

Toepassing:

  een PowerPoint-presentatie geven voor de klas

Kernwoorden: n.v.t.

Observatieformulier : PowerPoint-presentatie maken

Materiaal

Werkwijze

Waar moet je op letten?

softwareprogramma PowerPoint

een inhoudelijk logisch verhaal

1 Zorg dat de presentatie die je wilt gaan geven logisch is opgebouwd. Probeer het verhaal op te bouwen rond een aantal steekwoorden.
2 Zet de steekwoorden onder elkaar en probeer het verhaal nogmaals te vertellen. Test of je je verhaal kwijt kunt door de lijn van de steekwoorden te volgen.
3 Zoek eventueel een paar plaatjes uit die de tekst ondersteunen of verduidelijken. Pas op dat je niet teveel tekst of plaatjes in de PowerPoint presentatie verwerkt. Het publiek zit dan alleen nog naar de presentatie te kijken in plaats van naar jouw verhaal te luisteren
4 Hanteer als uitgangspunt: maximaal 20 dia's voor een half uur.  
5 Open het programma PowerPoint door op het desbetreffende pictogram op je computer te klikken. PowerPoint is een apart programma.
6 Klik achtereenvolgens met de muis op de menubalk bovenin je scherm op Bestand, dan op Nieuw en tenslotte op Vanuit ontwerpsjabloon. Je krijgt nu een aantal ontwerpsjablonen te zien waartussen je kunt kiezen.
7 Kies voor een dia waarop je de titel en eventueel een ondertitel van je presentatie kwijt kunt. Dit is de ontwerpsjabloon waar twee oningevulde regels in staan.
8 Klik op het bovenste vak om de titel toe te voegen en in het onderste vak om een ondertitel toe te voegen. Volg de opbouw van de sjabloon bij het toevoegen van de titel en ondertitel.
9 Klik dan achtereenvolgens op Invoegen en daarna op Nieuwe dia, om een tweede dia te maken. PowerPoint geeft een standaard sjabloon waarin je een titel en tekst kunt opsommen, maar je kunt ook een van de andere dia's kiezen.
10 Zet op een dia niet meer dan 6 regels tekst. De tekst bestaat uit een of een paar woorden eventueel aangevuld met een plaatje. Voorkom dat je een tekstpresentatie geeft. Het gaat om je verhaal.
11 Om een plaatje toe te voegen klik je op Invoegen. Selecteer het plaatje dat je wilt invoegen en klik onderaan nogmaals op de knop Invoegen. Wees voorzichtig met het invoegen van plaatjes. Ze leiden af van de tekst.
12 Om te kijken hoe de presentatie eruit ziet klik je op Beeld. Je hebt nu vijf keuzemogelijkheden.
13 Kies Normale weergave om de dia te bewerken.  
14 kies Overzichtsweergave om de tekst aan te passen.
15 Kies Diaweergave om de dia's snel te bewerken.
16 Kies Sorteerweergave om de volgorde van de dia's aan te passen.
17 Kies Voorstellingsweergave om de dia te zien zoals deze in de presentatie te zien is.
18 Kies Notitiepagina om bij iedere dia aantekeningen te maken voor jezelf. Deze aantekeningen worden bij de presentatie niet vertoond.
19 Sla het bestand op onder een gemakkelijk herkenbare naam. Zo kun je het de volgende keer snel oproepen.
20 Maak een reservekopie op een USB-stick, CD / DVD, mobiele hardeschijf, mobiele telefoon of een ander opslagmedium. Zo gaat je werk niet verloren.
21 Controleer voordat je de presentatie gaat geven of er een computer aanwezig is waar PowerPoint op geïnstalleerd is. Voorkom dat je de presentatie misloopt omdat er geen ondersteunende apparatuur aanwezig is.
22 Controleer of er een projectiescherm aanwezig is en draai de presentatie een keer op proef en kijk hoe je moet bladeren (meestal met de linker muisknop of spatiebalk). Zo kun je eventuele technische problemen nog oplossen voordat je de presentatie houdt.
23 Maak een afdruk van de PowerPoint-presentatie (dit heet een 'hand-out') voor de toehoorders en deel hem uit. De toehoorders hebben een houvast en kunnen hun aandacht bij het verhaal houden omdat ze geen aantekeningen hoeven te maken.
24 Sluit de presentatie af door het publiek te bedanken voor de aandacht en het de gelegenheid te geven tot het stellen van vragen. Zo kun je nog eventuele onduidelijkheden ophelderen.