Mitella

<<

Techniek:

verbinden – mitella aanleggen

Toepassing:

rust en steun geven aan een gewonde arm

Kernwoorden: n.v.t.

Observatieformulier : Mitella

Materiaal

Werkwijze

Waar moet je op letten?

driekante doek

veiligheidsspeld

1 Laat het slachtoffer zitten en ga voor hem staan. Laat het slachtoffer zijn getroffen arm onbeweeglijk houden door deze met zijn andere arm te ondersteunen.

Verwijder zo mogelijk de sieraden van zijn gewonde arm. Geef deze aan het slachtoffer.

Dek bij een open botbreuk/ontwrichting de wond steriel af.

Ga schuin voor het slachtoffer staan.

Je kunt het slachtoffer nu opvangen als hij dreigt te vallen.


2 Pak de driekante doek bij de hoek en een slip vast. De slip is de korte zijde van de mitella, de hoek is het gedeelte waar de twee korte zijden samenkomen.

3 Breng deze slip onder de gewonde arm door. Laat het slachtoffer iets vooroverbuigen, waardoor er ruimte komt tussen zijn gewonde arm en zijn romp.

Houd de gespreide doek met de punt bij de elleboog van de gewonde arm van het slachtoffer.

De hoek komt bij de elleboog.
4 Leg de slip, die tussen de arm en de romp doorgaat, op de schouder. Deze slip ligt op de gezonde schouder.
5 Breng de andere slip omhoog, voor de gewonde arm langs, achter de nek om tot op de schouder aan de gezonde zijde. Breng de andere slip voor zijn gewonde (ondersteunende) arm over de schouder aan dezelfde zijde om zijn nek tot op de schouder van de gezonde zijde.
6 Trek de slippen aan tot de arm ongeveer horizontaal ligt. De hand ligt iets hoger dan de arm.
7 Knoop beide slippen met een platte knoop aan elkaar. De platte knoop rust op de gezonde schouder, recht onder het oor.
8 Zorg ervoor dat pols en hand tot aan het begin van de pink in de doek rusten. De vingertoppen moeten buiten de mitella steken, zodat de kleur kan worden gecontroleerd.
9 Vouw de punt naar voren en zet deze met een veiligheidsspeld vast. De vingertoppen moeten juist buiten de mitella steken. Je kunt de hoek ook in elkaar draaien en in de doek terugstoppen.
10 Vraag aan het slachtoffer of de mitella goed zit. Zorg ervoor dat de elleboog en de onderarm voldoende worden gesteund. Het slachtoffer kan dit zelf het beste aangeven.