Hartslag meten

<<

Techniek:

  het meten van de hartslag

Toepassing:

  het meten van de hartslag van de zorgvrager

Kernwoorden: professionele zorg

Observatieformulier : Hartslag meten

Materiaal

Werkwijze

Waar moet je op letten?

horloge met secondewijzer

polsteller

1 Vertel de zorgvrager wat je gaat doen, waarom en hoe je dat gaat doen. Zorg dat de zorgvrager zich kan voorbereiden op de handeling en weet wat er daarbij van hem verwacht wordt.
2 Probeer de zorgvrager gerust te stellen, zodat hij ontspannen blijft. Het opnemen van de hartslag kan bij de zorgvrager onrust teweegbrengen, wat weer invloed heeft op hartslag.
3 Laat de zorgvrager een voor hem ontspannen lig- of zithouding aannemen. Zo verloopt de ademhaling het natuurlijkst.
4 Plaats de toppen van minimaal twee vingers zo op de armslagader/arteria radialis in de pols, dat de pulsaties voelbaar zijn. Oefen lichte druk uit Vingertoppen zijn het gevoeligst. Door lichte druk uit te oefenen kun je de pols goed voelen. Je drukt het bloedvat licht tegen het bot, zonder dat je het bloedvat afknelt.
5 Leg het horloge of polsmeter in het zicht en tel de pols precies 15 seconden. Om een regelmatige polsslag te meten is 15 seconden genoeg.
6 Vermenigvuldig de uitkomst met 4. Zo krijg je de polsslag per minuut.
7 Is de polsslag onregelmatig tel dan door tot 30 seconden en vermenigvuldig de uitkomst met 2. Bij een afwijkende polsslag heb je een langere observatietijd nodig.
8 Let vooral op veranderingen in regelmaat, gelijkmatigheid en kracht. Afwijkingen hierin kunnen wijzen op stoornissen van de hartfunctie of het hartritme.
9 Vertel de zorgvrager wat de uitslag is van je observatie. De zorgvrager heeft recht om de uitslag te weten en kan misschien oorzaken aangeven voor je bevindingen.
10 Noteer de frequentie en eventuele bijzonderheden in het zorgdossier en rapporteer eventuele bijzonderheden. Het is belangrijk dat de frequentie en bijzonderheden over de hartslag kunnen worden nageslagen. Het helpt bij het bieden van goede zorg.
11 Maak zo nodig direct mondeling melding van je bevindingen aan een bevoegd arts of aan je meerdere. Zorg dat er desgewenst onmiddellijk ingegrepen kan worden.
12 Vraag aan de zorgvrager hoe hij het meten van de hartslag ervaren heeft. De zorgvrager vindt het fijn als hij zijn mening kan geven. De volgende keer kun je rekening houden met de op- of aanmerkingen.