Faxbehandeling

<<

Techniek:

  faxen

Toepassing:

  het inboeken van een binnengekomen faxbericht en het verzenden van een faxbericht

Kernwoorden: n.v.t.

Observatieformulier : Faxbehandeling

Materiaal

Werkwijze

Waar moet je op letten?

  Een fax ontvangen:

faxapparaat

faxformulieren

faxregister

pen

1 Haal de binnengekomen fax uit het faxapparaat.  
2 Boek de fax in het faxregister in. Noteer de datum en het tijdstip van de binnengekomen fax, voor wie de fax bestemd is, wie de fax heeft verzonden en het onderwerp van de fax.
3 Zorg dat de fax bij de juiste persoon terechtkomt. Leg de fax in het brievenbakje van de afdeling of in het postvak van de betreffende persoon of bezorg de fax bij de persoon zelf.
Een fax verzenden:
4 Leg de te verzenden tekst of tekening op het faxapparaat. Let op: in sommige faxapparaten moet het bericht met de beeldzijde naar onder liggen.
5 Toets het faxnummer van de ontvanger in.  
6 Druk bij het signaal 'gereed voor verzending' op een toets. Lees de gebruiksaanwijzing als je de handelingen die je moet doen niet precies weet. Op het origineel komt een stempeltje te staan als het bericht verzonden is.