Assisteren bij het verplaatsen van bed naar stoel

<<

Techniek:

tillen en verplaatsen

Toepassing:

hulp bieden bij het uit bed komen en plaatsnemen op een stoel naast het bed

Kernwoorden:  professionele zorg

Observatieformulier : Assisteren bij het verplaatsen van bed naar stoel

Materiaal

Werkwijze

Waar moet je op letten?


1 Vertel de zorgvrager wat je gaat doen en vraag hem daarbij mee te werken.
2 Zet het bed eventueel in een hogere stand, was je handen met zeep en ga aan de linkerkant van het bed staan. Door het bed in een hogere stand te zetten, voorkom je onnodig tillen.
3 Sla het dek van het bed terug tot aan het voeteneinde.
4 Pak met je rechterhand de linkerpols van de zorgvrager vast. Met je andere hand steun je de nek van de zorgvrager.
5 Trek nu de persoon overeind, zodat deze rechtop zit en leg het achterste been over het voorste.
6 Schuif je andere hand onder de gekruiste onderbenen van de zorgvrager.
7 Draai de benen van de zorgvrager in jouw richting, zie illustratie. Je schuift de benen zo ver naar voren, dat de onderbenen van de zorgvrager over de bedrand hangen.
8 Vraag de zorgvrager dan om jouw middel vast te houden en pak zelf de zorgvrager onder de ellebogen vast. Blijf ondertussen de nek/rug met je linkerhand ondersteunen.
9 Zet een klein stapje achteruit terwijl je tegelijkertijd een scheppende beweging met je armen maakt. De zorgvrager glijdt nu vanzelf van het bed af (zie illustratie).
10 Plaats je knieën tegen de knieën van de zorgvrager, zodra deze tot staan komt. Dit voorkomt dat de zorgvrager door de knieën zakt.
11 Als de zorgvrager staat, zet je weer een stapje achteruit en wacht je totdat deze zijn evenwicht heeft gevonden. Blijf de zorgvrager wel ondersteunen.
12 Begeleid de zorgvrager dan naar de stoel.
13 Laat de zorgvrager zijn rug naar de stoel draaien. Help eventueel met draaien van de zorgvrager door je voet tussen de voeten van de zorgvrager te plaatsen en in de juiste richting te draaien.
14 Ga voor de zorgvrager staan, pak de zorgvrager onder de oksels vast en laat hem voorzichtig zakken. Zet een voet tussen de voeten van de zorgvrager zodat deze niet onderuit kan glijden.
15 Als de zorgvrager zit, ga je achter de stoel staan en help je de persoon, als het nodig is, goed rechtop in de stoel. Pas hiervoor de Rautek-methode toe.
16 Vraag of alles naar wens is.