Assisteren bij het opstaan uit een stoel

<<

Techniek:

tillen en verplaatsen

Toepassing:

hulp bieden bij het opstaan uit een stoel

Kernwoorden:  professionele zorg

Observatieformulier : Assisteren bij het opstaan uit een stoel

Materiaal

Werkwijze

Waar moet je op letten?

  1 Vertel de zorgvrager wat je gaat doen.  
2 Ga voor de persoon staan, met je gezicht naar hem toe.
3 Zet je voeten voor de voeten van de zorgvrager. Hierdoor voorkom je dat de zorgvrager onderuit kan glijden. Een andere manier is: je knieën tegen de knieën van de zorgvrager plaatsen of je rechtervoet tussen de voeten van de zorgvrager zetten.
4 Pak de zorgvrager bij de ellebogen vast en vraag hem of hij dat ook bij jou wil doen, of verzoek de zorgvrager zijn armen om je hals te slaan. Je handen bevinden zich onder de ellebogen van de zorgvrager en omdat de zorgvrager jou ook vast heeft, kan hij niet terugvallen.
5 Tel hardop tot drie en til op de derde tel de zorgvrager met een scheppende beweging uit de stoel. Door hardop te tellen kan de zorgvrager meewerken. Je handpalmen wijzen naar boven en je tilt de zorgvrager bij de ellebogen omhoog.
6 Zet een klein stapje achteruit terwijl je de zorgvrager blijft vasthouden. Zo krijgt de zorgvrager de tijd en de ruimte om zijn evenwicht te zoeken.
7 Laat de persoon pas los als deze zijn evenwicht gevonden heeft.  
8 Vraag na of alles naar wens is en begeleid de zorgvrager eventueel naar de plaats van bestemming.