voedingsstoffen

<<

De stoffen uit voeding die je nodig hebt om goed te kunnen functioneren. Ze zijn onder te verdelen in: bouwstoffen, brandstoffen en beschermende stoffen.