verzorgingsstaat

<<

Een land waarin de zorg voor de mensen goed geregeld is