verzorgingshuis

<<

Een extramurale afdeling van een woonzorgcentrum.