verpleeghuis

<<

Een intramurale afdeling van een woonzorgcentrum waar mensen 24 uur per dag verzorging kunnen ontvangen.