suspensie

<<

Een mengsel van een vaste stof en een vloeistof