plaque

<<

Een hard geworden laagje vet aan de wanden van een bloedvat