peergroup

<<

Een groep jongeren die weer te verdelen is in kleinere groepen met eigen opvattingen, gewoonten, kleding en gedrag