non-verbale communicatie

<<

Zonder woorden, maar met gebaren, houding en mimiek