informele zorg

<<

De zorg die door vrijwilligers wordt gegeven, zoals bijvoorbeeld huisbezoek aan ouderen of chronisch zieken