inentingen

<<

Injecties die de baby beschermen tegen een aantal gevaarlijke ziekten. Intentingen worden ook gegeven aan mensen die naar een ver land reizen.