gistbeslag

<<

Gistbeslag is zeer luchtig, doordat de gistcellen gas maken. Hiervoor moeten de gistcellen actief worden door warmte, vocht en voedsel. Tijdens de rijstijd ontstaat het gas.