fifo - First In First Out

<<

Systeem waarbij eerst de oude producten worden opgemaakt.