begeleidende taken

<<

Bijvoorbeeld: mensen helpen bij de taken die zij zelf niet meer kunnen.