basische stof

<<

Het tegenovergestelde van een zure stof