autisme

<<

 Een ontwikkelingsstoornis. Kenmerken: Moeilijk contacten leggen en onderhouden, moeite met communicatie en zich steeds herhalend gedrag.