ADHD

<<

 Dit woord betekent letterlijk: Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Een kind lijdt dan aan een aandachtstekortstoornis en vertoont hyperactief gedrag.