Ik zorg er wel voor is een doelgerichte methode Zorg & Welzijn voor het vmbo. Afgestemd op het huidige onderwijs, werkplek-simulaties en de vmbo-leerling. Het oefenen van praktische handelingen in realistische situaties staat centraal. Het materiaal zorgt voor variatie, consistentie en interactiviteit.

Ik zorg er wel voor bestaat uit:
 -    één bronnenboek voor alle leerwegen
 -    14 werkveldmappen óf werkboeken
 -    werkboek Sociale vaardigheden
 -    ondersteunende website
 -    online hulpkaarten en trefwoorden per werkveld
 -    (Win)toetsen

>> Bekijk alle uitgaven van Ik zorg er wel voor

Errata
>> Bekijk het overzicht

Inloggen
>> Bekijk de inlogprocedure

Vernieuwd vmbo
>> Lees over het nieuwe lesmateriaal

!Let op: Om gebruik te maken van de toetsen dient uw school te beschikken over WinToets 4.0. Indien uw school hier nog geen beschikking over heeft kan contact worden opgenomen met uitgeverij De Rode Planeet via http://www.drp.nl