Colofon

Auteur

René van Engelen, e-mail:  r.engelen9@chello.nl

 

Auteurs Leskaarten Bewegingsonderwijs

André Deunhouwer

Koen van de Genugten

 

© ThiemeMeulenhoff, Amersfoort, 2012

De uitgever heeft ernaar gestreefd de auteursrechten te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot de uitgever wenden.