Tools voor het in kaart brengen van de groep

Om een groep in beeld te brengen kunt u gebruik maken van diverse ‘tools’, hulpmiddelen. De vier tools die wij aanbieden, worden in de onderwijspraktijk gebruikt; de reacties zijn positief. Let wel, deze tools zijn geen genormeerde meetinstrumenten.

 

De noodzakelijke theorie bij de tools vindt u in de boeken ‘Grip op de groep’ en ‘Bouwen aan je groep’.